Những câu nói của Nhà vật lý Stephen Hawking

Những câu nói của Nhà vật lý Stephen HawkingLà một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực vũ trụ học, Stephen Hawking bày tỏ quan điểm của mình về vũ trụ một cách gần gũi và dễ hiểu. Ngoài những câu nói chuyên ngành, ông còn cho biết ý kiến về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, về du hành không gian, hay gây tranh cãi với những phát ngôn về tôn giáo.

• “Cả đời tôi, tôi đã bị mê hoặc bởi những câu hỏi lớn ngay trước mắt và đã thử tìm câu trả lời khoa học. Nếu cũng như tôi, bạn hãy nhìn lên những vì sao và cố gắng thấu hiểu về thứ mà bạn đang ngắm nhìn, bạn cũng có thể đã tự hỏi thứ gì đã làm cho vũ trụ tồn tại.”

(“All of my life, I have been fascinated by the big questions that face us, and have tried to find scientific answers to them. If, like me, you have looked at the stars, and tried to make sense of what you see, you too have started to wonder what makes the universe exist.”)

“Cả đời tôi, tôi đã bị mê hoặc bởi những câu hỏi lớn ngay trước mắt chúng ta và đã thử tìm câu trả lời khoa học. Nếu cũng như tôi, bạn nhìn vào ngôi sao và cố gắng thấu hiểu về thứ mà bạn đang ngắm nhìn, bạn cũng có thể đã tự hỏi thứ gì đã làm cho vũ trụ tồn tại.” – Stephen Hawking (1942 – 2018).
“Cả đời tôi, tôi đã bị mê hoặc bởi những câu hỏi lớn ngay trước mắt và đã thử tìm câu trả lời khoa học. Nếu cũng như tôi, bạn hãy nhìn lên những vì sao và cố gắng thấu hiểu về thứ mà bạn đang ngắm nhìn, bạn cũng có thể đã tự hỏi thứ gì đã làm cho vũ trụ tồn tại.” – Stephen Hawking (1942 – 2018).
Đọc thêm:
Nhà vật lý Stephen Hawking qua đời ở tuổi 76
Lược sử Nhà vật lý Stephen Hawking
Cuộc đời Nhà vật lý Stephen Hawking qua ảnh

• “Ngay cả khi có thể chỉ có một lý thuyết thống nhất duy nhất, nó cũng chỉ là một tập hợp của các công thức và phương trình. Thứ gì đã thổi lửa vào những phương trình và tạo nên cả vũ trụ để chúng mô tả? Sự tiếp cận bất thường về khoa học tạo nên những mô hình toán học không thể trả lời câu hỏi tại sao lại có một vũ trụ để mô hình ấy mô tả? Tại sao vũ trụ lại xuất hiện một cách phiền nhiễu như thế?”

(“Even if there is only one possible unified theory, it is just a set of rules and equations. What is it that breathes fire into the equations and makes a universe for them to describe? The usual approach of science of constructing a mathematical model cannot answer the questions of why there should be a universe for the model to describe. Why does the universe go to all the bother of existing?”)

• “Thật lãng phí thời gian nếu tôi nổi giận với khuyết tật của bản thân. Ai cũng phải tiếp tục sống và tôi thì vẫn chưa đi đến đoạn kết cuộc đời. Mọi người sẽ không dành thời gian với bạn nếu bạn cứ mãi bực tức và phàn nàn.”

(“It is a waste of time to be angry about my disability. One has to get on with life and I haven't done badly. People won't have time for you if you are always angry or complaining.”)

“Thật lãng phí thời gian nếu tôi nổi giận với khuyết tật của bản thân. Ai cũng phải tiếp tục sống và tôi thì vẫn chưa đi đến đoạn kết cuộc đời. Mọi người sẽ không dành thời gian với bạn nếu bạn cứ mãi bực tức và phàn nàn.” – Stephen Hawking (1942 – 2018).
“Thật lãng phí thời gian nếu tôi nổi giận với khuyết tật của bản thân. Ai cũng phải tiếp tục sống và tôi thì vẫn chưa đi đến đoạn kết cuộc đời. Mọi người sẽ không dành thời gian với bạn nếu bạn cứ mãi bực tức và phàn nàn.” – Stephen Hawking (1942 – 2018).

• “Toàn bộ lịch sử của khoa học là sự nhận thức từ từ rằng những sự kiện không xảy ra theo một lề thói độc đoán mà thực ra chúng phản ánh một trật tự nào đó vốn, có thể có hoặc không, gây ra bởi những lời chỉ bảo của thần thánh.”

(“The whole history of science has been the gradual realization that events do not happen in an arbitrary manner, but that they reflect a certain underlying order, which may or may not be divinely inspired.”)

• “Chúng ta cần phải tìm kiếm ý nghĩa lớn lao nhất trong hành động của chúng ta.” (“We should seek the greatest value of our action.”)

• “Kẻ thù lớn nhất của kiến thức không phải là sự phớt lờ mà chính là sự ảo tưởng về kiến thức.” (“The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.”)

“Kẻ thù lớn nhất của kiến thức không phải là sự phớt lờ mà chính là sự ảo tưởng về kiến thức.” – Stephen Hawking (1942 – 2018).
“Kẻ thù lớn nhất của kiến thức không phải là sự phớt lờ mà chính là sự ảo tưởng về kiến thức.” – Stephen Hawking (1942 – 2018).

• “Khoa học dự đoán rằng rất nhiều loại vũ trụ sẽ tự xuất hiện từ hư không. Việc chúng ta xuất hiện ở vũ trụ cũng chỉ là tình cờ.” (“Science predicts that many different kinds of universe will be spontaneously created out of nothing. It is a matter of chance which we are in.”)

• “Thông minh là khả năng thích ứng với sự thay đổi.” (“Intelligence is the ability to adapt to change.”)

• “Rõ ràng rằng trí thông minh không có bất kì giá trị nào tồn tại lâu dài cả.” (“It is not clear that intelligence has any long-term survival value.”)

• “Không ai có thể tranh cãi được với một định lý toán học.” (“One cannot really argue with a mathematical theorem.”)

“Cả đời tôi, tôi đã bị mê hoặc bởi những câu hỏi lớn ngay trước mắt chúng ta và đã thử tìm câu trả lời khoa học.” – Stephen Hawking (1942 – 2018).
“Cả đời tôi, tôi đã bị mê hoặc bởi những câu hỏi lớn ngay trước mắt và đã thử tìm câu trả lời khoa học.” – Stephen Hawking (1942 – 2018).

Danh sách những câu nói của ông sẽ không đầy đủ nếu bỏ qua những phát biểu gây tranh cãi của ông. Phần lớn trong số này, là quan điểm của ông về việc con người phải rời khỏi Trái Đất nếu chúng ta muốn sống sót.

• “Sẽ rất khó khăn để tránh né thảm họa trong 100 năm tới, hay thậm chí là hàng ngàn, hàng triệu năm. Cơ hội duy nhất của chúng ta để tồn tại lâu dài, không phải là ở Trái Đất mà là đi vào vũ trụ.” (“It will be difficult enough to avoid disaster in the next hundred years, let alone the next thousand or million...Our only chance of long-term survival is not to remain inward-looking on planet Earth, but to spread out into space.”) – tháng 8 năm 2010.

• “Chúng ta phải tiếp tục đi vào không gian vì tương lai của nhân loại. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ có thể tồn tại thêm 1.000 năm nữa mà không trốn thoát khỏi hành tinh của chúng ta.” (“We must … continue to go into space for the future of humanity…I don't think we will survive another 1,000 years without escaping beyond our fragile planet.”) – tháng 11 năm 2016.

• “Chúng ta đã sử dụng cạn kiệt mọi không gian và nơi duy nhất có thể đi đến đó là những thế giới khác. Đã đến lúc khám phá những hệ hành tinh khác. Hãy tỏa đi khắp các hướng và đó có thể là thứ duy nhất giúp chúng ta tự cứu lấy chính mình. Tôi tin rằng con người cần phải rời khỏi Trái Đất.”

(“We are running out of space and the only places to go to are other worlds. It is time to explore other solar systems. Spreading out may be the only thing that saves us from ourselves. I am convinced that humans need to leave Earth.”) – tháng 6 năm 2017.

“Chúng ta nên tìm kiếm giá trị vĩ đại nhất của những hành động của chúng ta.” – Stephen Hawking (1942 – 2018).
“Chúng ta cần phải tìm kiếm ý nghĩa lớn lao nhất trong hành động của chúng ta.” – Stephen Hawking (1942 – 2018).

Ông cũng cho biết du hành thời gian là điều có thể xảy ra, cũng như chúng ta nên tăng cường khám phá không gian vì sự lãng mạn tuyệt vời của nó.

• “Du hành thời gian từng được xem là thứ giả tưởng, nhưng Thuyết tương đối của Einstein cho thấy khả năng của chúng ta có thể làm biến dạng không-thời gian đến mức ta có thể rời khỏi tên lửa trước khi nó được phóng lên. Tôi là một trong những người đầu tiên viết về những điều kiện mà khiến điều này xảy ra. Tôi sẽ cho thấy rằng điều này cần vật chất với mật độ năng lượng âm, thứ có thể chưa có sẵn ngay bây giờ. Nhiều nhà khoa học khác cũng đã dựa trên bài nghiên cứu của tôi để phát triển thêm về chủ đề này,” ông nói với Parade vào năm 2010.

(“Time travel used to be thought of as just science fiction, but Einstein's general theory of relativity allows for the possibility that we could warp space-time so much that you could go off in a rocket and return before you set out. I was one of the first to write about the conditions under which this would be possible. I showed it would require matter with negative energy density, which may not be available. Other scientists took courage from my paper and wrote further papers on the subject.”)

“Cả vũ trụ cũng chẳng là đủ nếu nó không trở thành căn nhà dành cho những người mà bạn yêu thương.” – Stephen Hawking (1942 – 2018).
“Cả vũ trụ cũng chẳng là đủ nếu nó không trở thành căn nhà dành cho những người mà bạn yêu thương.” – Stephen Hawking (1942 – 2018).

Nhà vật lý lý thuyết này còn lo ngại rằng robot không chỉ có tác động đến nền kinh tế mà xa hơn là sự diệt vong của nhân loại.

• “Việc tự động hóa các nhà máy đã làm giảm sút công việc trong sản xuất truyền thống, thậm chí sự đẩy mạnh về trí tuệ nhân tạo sẽ khiến mất việc làm đến tận tầng lớp trung lưu, đến nỗi chỉ còn lại những công việc như sáng tạo hay giám sát là còn được giữ lại,” ông cho biết trong một bài viết trên The Guardian vào năm 2016.

(“The automation of factories has already decimated jobs in traditional manufacturing, and the rise of artificial intelligence is likely to extend this job destruction deep into the middle classes, with only the most caring, creative or supervisory roles remaining.”)

• “Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo hoàn toàn có thể chấm dứt nhân loại. Chúng sẽ tự khởi động, thiết kế lại với tốc độ ngày càng nhanh chóng. Con người bị giới hạn bởi sự tiến hóa sinh học chậm, sẽ không thể cạnh tranh và rồi bị thay thế,” ông nói với BBC vào năm 2014.

(“The development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. It would take off on its own, and re-design itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete, and would be superseded.”)

“Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo hoàn toàn có thể chấm dứt nhân loại. Chúng sẽ tự khởi động, thiết kế lại với tốc độ ngày càng nhanh chóng. Con người bị giới hạn bởi sự tiến hóa sinh học chậm, sẽ không thể cạnh tranh và rồi bị thay thế.” – Stephen Hawking (1942 – 2018).
“Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo hoàn toàn có thể chấm dứt nhân loại. Chúng sẽ tự khởi động, thiết kế lại với tốc độ ngày càng nhanh chóng. Con người bị giới hạn bởi sự tiến hóa sinh học chậm, sẽ không thể cạnh tranh và rồi bị thay thế.” – Stephen Hawking (1942 – 2018).

Là một người vô thần nổi tiếng, ông đôi khi cũng tham gia vào những chủ đề tôn giáo.

• “Bởi vì những thứ như lực hấp dẫn, vũ trụ có thể và sẽ tự tạo ra chính nó từ hư không. Sự tự phát là lý do cho việc luôn có thứ gì đó thay vì không có thứ gì đó, và tại sao vũ trụ này tồn tại, tại sao chúng ta tồn tại. Thật không cần thiết để cầu nguyện với Thượng Đế để nhờ ông ấy vận hành vũ trụ này.” – trích The Grand Design, bởi Stephen Hawking và Leonard Mlodinow.

(“Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing, why the universe exists, why we exist. It is not necessary to invoke God to set the universe going.”)

“Tôi chỉ là một đứa trẻ không bao giờ lớn. Tôi vẫn đặt những câu hỏi ‘thế nào’ và ‘tại sao.’ Đôi khi, tôi tìm được câu trả lời.” – Stephen Hawking (1942 – 2018).
“Tôi chỉ là một đứa trẻ không bao giờ lớn. Tôi vẫn đặt những câu hỏi ‘thế nào’ và ‘tại sao.’ Đôi khi, tôi tìm được câu trả lời.” – Stephen Hawking (1942 – 2018).

• “Tôi luôn xem bộ não như một chiếc máy tính, nó sẽ ngừng hoạt động khi những thành phần cấu tạo lên nó sụp đổ. Không có thiên đường hay sự sống đời sau cho những chiếc máy tính hỏng; đó chỉ là chuyện cổ tích của những người sợ hãi bóng tối,” trích trong bài phỏng vấn của ông với The Guardian vào năm 2011.

(“I regard the brain as a computer which will stop working when its components fail…There is no heaven or afterlife for broken down computers; that is a fairy story for people afraid of the dark.”)

“Dù cuộc sống có khó khăn, nhưng luôn có việc gì đó bạn có thể làm và thành công. Còn sống, là còn hy vọng.” – Stephen Hawking (1942 – 2018).
“Dù cuộc sống có khó khăn, nhưng luôn có việc gì đó bạn có thể làm và thành công. Còn sống, là còn hy vọng.” – Stephen Hawking (1942 – 2018).

• “Trước khi chúng ta hiểu được khoa học, theo lẽ tự nhiên chúng ta sẽ tin rằng Thượng Đế đã khởi tạo ra vũ trụ. Nhưng giờ đây khoa học đưa ra những lời giải thích thuyết phục hơn. Ý của tôi là, khi ta biết được suy nghĩ của Thượng Đế là gì, ta sẽ biết được mọi thứ mà Thượng Đế biết. Tôi không tin Thượng Đế, tôi là một người vô thần,” ông cho biết trong bài phỏng vấn với El Mundo vào năm 2014.

(“Before we understand science, it is natural to believe that God created the universe. But now science offers a more convincing explanation. What I meant by 'we would know the mind of God' is, we would know everything that God would know, if there were a God, which there isn't. I'm an atheist.”)

Quang Niên
Powered by Blogger.